Hrvatski jezik

FILTER KNJIGA

Po cijeni (EUR)

JEZIK HRVATSKOGLAGOLJSKIH PAZINSKIH FRAGMENATA

Autori: Milan Mihaljević, Jasna Vince

 • Cijena: 19,91 EUR150,00 kn
Dodaj u košaricu
HRVATSKI CRKVENOSLAVENSKI JEZIK

Autori: S.Gadžijeva, A.Kovačević, M.Mihaljević, S.Požar, J.Reinhart, M.Šimić, J.Vince...

 • Cijena: 33,18 EUR250,00 kn
Dodaj u košaricu
GLAGOLJAŠKA MUKA KRISTOVA odabrane kulturološko - filološke studije

Autori: Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar

 • Cijena: 19,91 EUR150,00 kn
Dodaj u košaricu
JAZIK HORVATSKI-Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova

Autori: Anđela Frančić, Boris Kuzmić

 • Cijena: 15,93 EUR120,00 kn
Dodaj u košaricu
STAROSLAVENSKI JEZIK - 5. izdanje

Autor: Stjepan Damjanović

 • Cijena: 9,29 EUR70,00 kn
Dodaj u košaricu
GLAGOLJIČNA I ĆIRILIČNA TABLA ZA DICU

Autor: Stjepan Damjanović

 • Cijena: 6,64 EUR50,00 kn
Dodaj u košaricu
TISUĆLJEĆE HRVATSKOGA GLAGOLJAŠTVA

Autor: Eduard Hercigonja

 • Cijena: 19,91 EUR150,00 kn
GLAGOLI GOVORENJA Kognitivni modeli i jezična uporaba

Autor: Nina Tuđman Vuković

 • Cijena: 17,25 EUR130,00 kn
Dodaj u košaricu
IZMEĐU JAVNOSTI I PRIVATNOSTI Knjižnice u vremenu e-knjige

Autor: Aleksandra Horvat, Daniela Živković

 • Cijena: 17,25 EUR130,00 kn
Dodaj u košaricu
STARI PISCI HRVATSKI I NJIHOVE POETIKE

Autor: Dunja Fališevac

 • Cijena: 19,91 EUR150,00 kn
Dodaj u košaricu
SPLITSKE TEME Kroatističke književno-povijesne teme

Autor: Ivan J. Bošković

 • Cijena: 17,25 EUR130,00 kn
Dodaj u košaricu
PETNAEST RIJEČI-Rasprave o hrvatskoj književnosti

Autor: Pavle Pavličić

 • Cijena: 17,25 EUR130,00 kn
Dodaj u košaricu
PJESNI SLANE-Satirički spjevovi Antuna Gleđevića

Autor: Lahorka Plejić Poje

 • Cijena: 21,90 EUR165,00 kn
Dodaj u košaricu
KNJIŽEVNOST RANOG NOVOVJEKOVLJA U BOKI KOTORSKOJ

Autori: Viktorija Franić Tomić, Slobodan Prosperov Novak

 • Cijena: 24,55 EUR185,00 kn
Dodaj u košaricu
OD RAČUNALNOGA ŽARGONA DO RAČUNALNOGA NAZIVLJA

Autori: Antun Halonja, Milica Mihaljević

 • Cijena: 19,91 EUR150,00 kn
Dodaj u košaricu

Tečaj €/kn: 7,53450

Knjiga (Kom: ) je dodana u košaricu.

Zatvori