Hrvatski jezik

FILTER KNJIGA

Po cijeni (kn)

HRVATSKI CRKVENOSLAVENSKI JEZIK

Autori: S.Gadžijeva, A.Kovačević, M.Mihaljević, S.Požar, J.Reinhart, M.Šimić, J.Vince...

 • Cijena: 250,00 kn33,18 EUR
Dodaj u košaricu
GLAGOLJAŠKA MUKA KRISTOVA odabrane kulturološko - filološke studije

Autori: Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar

 • Cijena: 150,00 kn19,91 EUR
Dodaj u košaricu
JAZIK HORVATSKI-Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova

Autori: Anđela Frančić, Boris Kuzmić

 • Cijena: 120,00 kn15,93 EUR
Dodaj u košaricu
STAROSLAVENSKI JEZIK - 5. izdanje

Autor: Stjepan Damjanović

 • Cijena: 70,00 kn9,29 EUR
Dodaj u košaricu
GLAGOLJIČNA I ĆIRILIČNA TABLA ZA DICU

Autor: Stjepan Damjanović

 • Cijena: 50,00 kn6,64 EUR
Dodaj u košaricu
TISUĆLJEĆE HRVATSKOGA GLAGOLJAŠTVA

Autor: Eduard Hercigonja

 • Cijena: 150,00 kn19,91 EUR
GLAGOLI GOVORENJA Kognitivni modeli i jezična uporaba

Autor: Nina Tuđman Vuković

 • Cijena: 130,00 kn17,25 EUR
Dodaj u košaricu
IZMEĐU JAVNOSTI I PRIVATNOSTI Knjižnice u vremenu e-knjige

Autor: Aleksandra Horvat, Daniela Živković

 • Cijena: 130,00 kn17,25 EUR
Dodaj u košaricu
STARI PISCI HRVATSKI I NJIHOVE POETIKE

Autor: Dunja Fališevac

 • Cijena: 150,00 kn19,91 EUR
Dodaj u košaricu
SPLITSKE TEME Kroatističke književno-povijesne teme

Autor: Ivan J. Bošković

 • Cijena: 130,00 kn17,25 EUR
Dodaj u košaricu
PETNAEST RIJEČI-Rasprave o hrvatskoj književnosti

Autor: Pavle Pavličić

 • Cijena: 130,00 kn17,25 EUR
Dodaj u košaricu
PJESNI SLANE-Satirički spjevovi Antuna Gleđevića

Autor: Lahorka Plejić Poje

 • Cijena: 165,00 kn21,90 EUR
Dodaj u košaricu
KNJIŽEVNOST RANOG NOVOVJEKOVLJA U BOKI KOTORSKOJ

Autori: Viktorija Franić Tomić, Slobodan Prosperov Novak

 • Cijena: 185,00 kn24,55 EUR
Dodaj u košaricu
OD RAČUNALNOGA ŽARGONA DO RAČUNALNOGA NAZIVLJA

Autori: Antun Halonja, Milica Mihaljević

 • Cijena: 150,00 kn19,91 EUR
Dodaj u košaricu
TRANSFER - Zbornik radova o transferima u kulturi

Urednica: Jasmina Vojvodić

 • Cijena: 150,00 kn19,91 EUR
Dodaj u košaricu

Tečaj €/kn: 7,53450

Knjiga (Kom: ) je dodana u košaricu.

Zatvori