REGULATION AND PROTECTION OF WATERŠifra artikla: 2313

  • Cijena: 150,00 kn~19,79 EUR
Dodaj u košaricu

Autor: Ivan Šimunić

ISBN: 978-953-169-332-5
Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
Opće informacije: Meki uvez, 165 str, 17x24 cm
Dostupno: Da

Regulation nad Protection of Water bavi se uređenjem i zaštitom voda. Podijeljena je u deset poglavlja. Nakon Uvoda, autor definira hidrologiju kao znanstvenu disciplinu o vodama, te opisuje vrste voda u prirodi i procese gibanja (kretanja) vode. U 3. poglavlju obrađene su hidrotehničke mjere, aktivnosti i zahvati u prostoru kako bi se zaštitilo područje od štetnoga djelovanja voda. U 4. poglavlju riječ je o hidrološkom ciklusu i režimu vode u tlu te o procesima primanja vode i procesi gubljenja vode iz tla. Opisane su vrste vode u tlu, te energetski odnos tla i vode. Izložene su metode za izračun evapotranspiracija i metode izračuna bilanca vode u tlu. Na temelju izračunatoga viška i/ili manjka vode u tlu, utvrđuje se potreba za primjenom hidromelioracijskih mjera odvodnje i navodnjavanja te se idejnim rješenjima i izvedbenim projektima predlažu najprihvatljiviji sustavi odvodnje i/ili navodnjavanja. U 5. poglavlju opisane su suvišne vode u tlu. U 6. poglavlju opisana je odvodnja suvišnih voda i objašnjeni su načini melioracijske odvodnje. Obrađena je površinska, podzemna i kombinirana odvodnja te oprema za provođenje mjera odvodnje. Potom su opisana tehnička rješenja postavljanja odvodnih cijevi na poljoprivrednim površina, javnim površinama i sportskim terenima. U 7. poglavlju obrađeno je navodnjavanje kao melioracijska mjera u poljoprivredi, koja je posebno značajna u današnje vrijeme kada klimatske promjene bitno utječu na vodni ciklus i dugotrajna sušna razdoblja koja se negativno odražavaju na proizvodnju hrane. Potrebe biljaka za vodom u sušnom razdoblju može se nadoknaditi povremenim ili stalnim dodavanjem vode. U knjizi su obrađene metode, načini i sustavi navodnjavanja, oprema i uređaji za izvedbu navodnjavanja, određivanje obroka i početka navodnjavanja. U 8. su poglavlju opisani pokazatelji kakvoće vode, a u 9. poglavlju izvori onečišćenja voda s posebnim osvrtom na poljoprivrednu djelatnost koja primjenom mineralnih gnojiva, zaštitnih sredstava i sl. može prouzročiti onečišćenje voda. U 10. poglavlju prikazane su mjere zaštite voda od onečišćenja s naglaskom na poljoprivredu kao velikoga potrošača vode. Uz crteže, slike, grafikone i tablice, te kazalo pojmova, studenti će lakše i brže savladati gradivo. Udžbenik je namijenjen prvenstveno stranim studentima koji slušaju nastavu na engleskom jeziku, korisnicima Erasmus programa i studentima diplomskog studija Inter-EnAgro, te ga kao dopunsku literaturu mogu koristiti i polaznici drugih fakulteta koji slušaju predmete iz područja voda i u vezi s vodama.

Pošaljite upit za ovu knjigu

Knjiga (Kom: ) je dodana u košaricu.

Zatvori