KOLOKACIJE U HRVATSKOM KAO INOM JEZIKU-Uvid u receptivno i produktivno znanje imenskih kolokacijaŠifra artikla: 1534

  • Cijena: 14,07 EUR106,00 kn
Dodaj u košaricu

Autor: Antonia Ordulj

ISBN: 978-953-169-366-0
Izdavač: HRVATSKA SVEUČILIŠNA NAKLADA
Godina izdavanja: 2018
Opće informacije: Meki uvez, 179 str, Format: 17x24 cm
Dostupno: Da

U početnim dijelovima knjige Kolokacije u hrvatskom kao inom jeziku autorica dr. sc. Antonia Ordulj bavi se kolokacijama s teorijske razine te raspravlja o određenjima pojma kolokacije, usporedbi s drugim svezama riječi (idiom, frazem, onim…) te različitim teorijskim pristupima istraživanju kolokacija, pri čemu se sustavno navode najvažnije spoznaje temeljne domaće i inozemne literature o kolokacijama, uključujući i najnovije radove o toj temi. Pri tome se problematiziraju različiti teorijski pristupi proučavanju kolokacija te uvjetovanost pojedinih teorijskih opisa obilježjima konkretnoga jezika (posebno se naglašava prikladnost pojedinih pristupa na opis hrvatskog jezika). Slijedi dio knjige u kojemu se raspravlja o kolokacijskoj kompetenciji kao sastavnici leksičke kompetencije, autorica problematizira ulogu spojeva riječi kao jedinica vokabulara, kao i načine procjene njihova poznavanja te navodi najvažnije spoznaje o ovladavanju kolokacijama u inome jeziku, posebice naglašavajući rezultate i spoznaje za hrvatski jezik. Posebno je važan dio knjige u kojemu se navode rezultati provedenih istraživanja ovladavanja kolokacijskom kompetencijom.

Na temelju dobro uočenih problema postavljene su hipoteze o utjecaju razine znanja jezika, obilježja kolokacija (asocijativne snage i čestote) te morfoloških obilježja na prijamno i proizvodno znanje kolokacija. Autorica iscrpno objašnjava način pripreme i izrade istraživačkog instrumenta te provedbe istraživanja kako bi pokazala valjanost i pouzdanost instrumenta te napore da se ograniče utjecaji vrste zadataka ili redoslijeda zadataka na rezultate istraživanja. Rezultati istraživanja donose važne spoznaje o utjecaju morfoloških obilježja sastavnica kolokacija, njihovoj čestoti i uklopljenosti u kontekst na ovladavanje kolokacijama u hrvatskom kao inom jeziku. Posebno je značajan rezultat koji pokazuje kako su utjecali na ovladavanje jezikom različiti na različitim stupnjevima znanja jezika. Izvornim istraživanjem utemeljenim na jasnoj, preciznoj, prikladnoj i složenoj metodologiji autorica je pokazala da na poznavanje kolokacija ne utječe samo opća razina usvojenosti hrvatskoga jezika, već i obilježja kolokacija. Pri tome je važno otkriće kako su na različitim stupnjevima znanja hrvatskoga jezika za usvajane kolokacija važni različiti čimbenici. U djelu autorica umješno spaja teorijski i istraživački pristup, pri čemu se istraživanje temelji na najvažnijim spoznajama temeljne domaće i inozemne literature o kolokacijama, uključujući i najnovije radove o toj temi.

Djelo je namijenjeno široj jezikoslovnoj i kroatističkoj znanstvenoj i stručnoj javnosti: znanstvenicima filozofima, lektorima, nastavnicima, studentima jezika (i hrvatskoga i ostalih). Uz to, djelo je iznimno korisno za diplomske i poslijediplomske studente filoloških studija, kao i za sve stručnjake koji poučavaju jezik, naročito za lektore i učitelje hrvatskoga kao inoga jezika.

 

Pošaljite upit za ovu knjigu

Tečaj €/kn: 7,53450

Knjiga (Kom: ) je dodana u košaricu.

Zatvori