KONTEKSTI ČITANJA. Razumijevanje i sociokulturno znanjeŠifra artikla: 1532

  • Cijena: 18,05 EUR136,00 kn
Dodaj u košaricu

Autor: Ana Ćavar

ISBN: 978-953-169-354-7
Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
Godina izdavanja: 2017
Opće informacije: Meki uvez, 248 str, Format 17x24 cm
Dostupno: Da

Knjiga Konteksti čitanja - Razumijevanje i sociokulturno znanje Ane Ćavar obrađuje metodičke aspekte u procesu čitanja i razumijevanja teksta, prezentira relevantna sociokulturna znanja koje čitatelju omogućuju razumijevanje kulturno obilježenih tekstnih sastavnica. Takva koncepcija knjige omogućuje adekvatno razumijevanje teksta, a njezina je primjenjivost ispitana na dubrovačkim komediografskim tekstovima nastalim u 16. i 17. stoljeću. Na temelju sociokulturnih znanja u knjizi se prezentira položaj i uloga žene, muškarca i braka u ranovjekovnom Dubrovniku kako bi učenici mogli shvatiti one sastavnice analiziranih komediografskih djela koji govore o životu starog Dubrovnika. Takvih djela u našoj metodičkoj literaturi nema. Analiza procesa čitanja i razumijevanja nekoga starog teksta u adolescenata zahtjevan je problem u metodološkoj obradi hrvatske književnosti. U prvom se poglavlju polazi od pregleda određenja čitanja i čitateljskih procesa te usporedbi uspješnih i manje uspješnih čitatelja. Postizanje kompetencija uspješnih čitatelja u drugom se poglavlju razlaže na tri etape koje prethode kompetentnom čitanju. Budući da se čitanje danas promatra kao interaktivan proces oblikovanja značenja na koji utječu i tekstna obilježja i čitateljske karakteristike, u trećem se poglavlju opisuju neki važniji čimbenici u razumijevanju. Teorijske aproksimacije čitateljskim procesima predstavljaju se u literaturi modelima čitanja. U četvrtom se poglavlju opisuju tzv. metaforički kao i specijalizirani modeli od kojih su neki podloga suvremenih teorijskih konceptualizacija procesa čitanja, neki su važni za istraživački dio knjige, dok neki opisuju komponente koje se u čitanju smatraju svojstvenijima literarnom čitanju. Peto je poglavlje pregled važnijih istraživanja koja su ispitivala osobitosti literarnoga čitanja u usporedbi s čitanjem drugih narativnih žanrova. Šesto i sedmo poglavlje zaseban su dio knjige. U njemu se, polazeći od novijih metodičkih klasifikacija u kojima se težište stavlja na moguće teškoće u čitanjima, najprije razmatra uloga sociokulturnoga znanja u čitanju, a u sljedećem se poglavlju oblikuje i opisuje model pristupa tekstovima s izraženim kulturološkim potencijalom. U sljedećim je dvama poglavljima predloženi model ispitan, na književnim tekstovima 16. i 17. stoljeća, a potom i istraživanjem provedenim u drugim razredima gimnazije. Zaključna razmatranja su u posljednjem poglavlju.

Pošaljite upit za ovu knjigu

Tečaj €/kn: 7,53450

Knjiga (Kom: ) je dodana u košaricu.

Zatvori