BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. Riješeni primjeriŠifra artikla: 02071

  • Cijena: 119,45 EUR900,00 kn
  • Online cijena:23,89 EUR180,00 kn
Dodaj u košaricu

Autor: Jure Radić i suradnici

ISBN: 953-169-142-8
Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
Opće informacije: Tvrdi uvez, 984 stranice, format: 17x24
Dostupno: Da

U izdanju Betonske konstrukcije 2 – Riješeni primjeri, razrađeni su praktični primjeri detaljnih proračuna tipičnih građevina i njihovih dijelova. Priručnik sadrži riješene konkretne primjere kojima su obuhvaćeni neki tipovi standardnih građevina (obiteljska kuća, stropne konstrukcije, industrijska predgotovljena hala, mostovi itd.). Svi primjeri sadrže konkretne analize opterećenja za naše okolnosti i prikazan slijed kompletnih proračuna, a sve u skladu s hrvatskim važećim propisima. Priručnik je zamišljen kao pomagalo svima koji se bave betonskim konstrukcijama i koji u to područje moraju ući na potpuno novim načelima u odnosu na dosadašnju praksu. Koncipiran je u 8 poglavlja naslovljenih: 1.Građevinski projekt – projekt betonske konstrukcije u okviru projekta građevine -Projektna dokumentacija, Dijelovi građevinskog projekta, 2. Djelovanje konstrukcije i posebni elementi građevina -Uporabno opterećenje stambene zgrade, Snijeg, Vjetar, Temperatura, Zgrada s prizemljem i dva kata – pojedina opterećenja i kombinacije, Stubište, Otvori na zidovima i pločama, Konzola, Potporni zid, 3. Konstrukcijski elementi -Proračun armiranobetonskih ploča u dva smjera, Proračun armiranobetonske ploče nosive u jednom smjeru prema graničnim stanjim nosivosti i uporabljivosti, Proračun armiranobetonske ploče s prepustom i grede prema graničnim stanjima nosivosti i uporabljivosti, Proračun spoja ploče i grede, Proračun grede promjenjive visine, Proračun ploče na proboj, Proračun grede na momente torzije, momente savijanja i poprečne sile, Proračun centričnog opterećenog stupa pravokutnog ili kvadratnog presjeka, Proračun vlačno opterećenog stupa, Proračun tlačno opterećenog stupa kružnog poprečnog presjeka, Proračun stupa opterećenog ekscentričnom tlačnom silom, 4. Obiteljska kuća -Proračun opterećenja, Seizmički proračun građevine, Proračun elemenata POZ 300, Proračun elemenata POZ 200, Proračun elemenata POZ 100, Proračun temelja, 5. Stropna konstrukcija u stambenoj i industrijskoj izgradnji -Sustav, geometrijske karakteristike poprečnog presjeka, Materijali, Djelovanja (opterećenja), Određivanje reznih sila, Dimenzioniranje u graničnim stanjima nosivosti, Provjera za granična stanja uporabljivosti, Oblikovanje i konstruiranje pojedinosti, 6. Industrijska predgotovljena hala -Prednapeti krovni nosač, Provjera unosa sile na osloncu predgotovljenog nosača, Plitki temelj – upuštena montažna temeljna čaša, Plitki temelj – vanjska montažna temeljna čaša, 7. Most -Sustav, geometrijske karakteristike poprečnog presjeka, materijali, Djelovanja, Razne sile, Proračun nosivosti, Provjera uporabljivosti, Armatura u nepovoljnim presjecima, 8. Konstrukcije u izvanrednim okolnostima -Izvanredna proračunska situacija – udar vozila u stup nadvožnjaka, Seizmički proračun vijadukta, Provjera zgrade na požarno djelovanje, Zahtjevi na betonske konstrukcije iz uvjeta agresivnog okoliša, 9. Prilozi-Djelovanja, Armatura, Cement, Zaštitni sloj betona, Provjera pukotina, Statičke tablice i 10. Oznake.

Pošaljite upit za ovu knjigu

Tečaj €/kn: 7,53450

Knjiga (Kom: ) je dodana u košaricu.

Zatvori