Nova izdanja

Naslov Autori God. izdanja ISBN Cijena s PDV-om
TEHNOLOGIJA GRAĐENJA Vjeran Mlinarić 2017 978-953-169-372-1 205,00 kn
MATIJA DIVKOVIĆ I KULTURA PISANE RIJEČI 2 Urednici D. Grmača, M. Horvat, M.Karamatić 2017 978-953-169-383-7 250,00 kn
OSNOVE TEORIJE FILMA Ante Peterlić 2017 978-953-975-689-3 149,00 kn
IZMEĐU DVIJE POZORNICE ZRINKA SRTIČEVIĆ-KOVAČEVIĆ 2017 978-953-169-380-6 130,00 kn
OD ARHEOLOGIJE DO POLITIKE Vesna Girardi Jurkić 2017 978-953-169-382-0 150,00 kn
KAD JE STAO SVIJET DORA DELBIANCO 2017 978-953-169-381-3 140,00 kn
KONTEKSTI ČITANJA ANA ĆAVAR 2017 978-953-169-354-7 136,00 kn
PRIPOVJEDNA (NE)MOĆ SJEĆANJA IVAN MAJIĆ 2017 978-953-169-331-8 140,00 kn
POLITIKA PREVOĐENJA Iva Grgić Maroević 2017 978-953-169-355-4 136,00 kn
DRUGA STRANA RUBIKONA Miroslav Tuđman 2017 978-953-169-374-5 200,00 kn
MEANDRIMA HRVATSKOGA GLAGOLJAŠTVA Uredili Tanja Kuštović, Mateo Žagar 2017 978-953-169-348-6 220,00 kn
KUĆA OD KNJIGA Urednica CVIJETA PAVLOVIĆ 2017 978-953-169-349-3 186,00 kn
O NAKLADNIŠTVU IZNUTRA Giles Clark, Angus Phillips 2017 978-953-169-359-2 185,00 kn
SINTAKTIČKA NEGACIJA IVA NAZALEVIĆ ČUČEVIĆ 2017 978-953-169-329-5 130,00 kn
OTOCI OTOKA HVARA ANA PERINIĆ LEWIS 2017 978-953-169-334-9 186,00 kn
UVOD U ANALIZU DRUŠTVENIH MREŽA Srebrenka Letina 2017 978-953-169-327-1 156,00 kn
REBUSI PROŠLOSTI, IZAZOVI SADAŠNJOSTI IVANA LATKOVIĆ 2017 978-953-169-328-8 136,00 kn
PRIJEDLOZI U HRVATSKOME JEZIKU Darko Matovac 2017 978-953-169-325-7 150,00 kn
LINGVOKULTUROLOGIJA I ZOONIMSKA FRAZEOLOGIJA Branka Barčot 2017 978-953-169-316-5 186,00 kn
RJEČNIK PODGAJAČKOGA GOVORA MARIJA ZNIKA 2017 978-953-169-315-8 136,00 kn
REGULATION AND PROTECTION OF WATER Ivan Šimunić 2016 978-953-169-332-5 150,00 kn
RUSKA ŽENSKA AUTOBIOGRAFIJA: OSOBNO I JAVNO ADRIJANA VIDIĆ 2016 978-953-169-323-3 136,00 kn
Ofičje Blažene Djeve Marije i Petnaest molitava Svete Bridžite Uredili Mateo Žagar, Ivan Ferenčak 2016 978-953-169-333-2 100,00 kn
IZVORI I RUKAVCI Stjepan Damjanović 2016 978-953-169-326-4 150,00 kn
OPERATIVNI PODSJETNIK ZA KRIMINALISTE Duško Modly, Gordan Mršić 2016 978-953-169-363-9 250,00 kn
NOVA POST VETERA COEPIT Dino Milinović 2016 978-953-169-364-6 220,00 kn
PRIRUČNIK IZ VOĆARSTVA Martina Skendrović Babojelić, Goran Fruk 2016 978-953-169-318-9 150,00 kn
Pisma iz Belgija i drugih krajeva Marijana Šundov 2016 978-953-169-342-4 100,00 kn
KNJIGA I NAKLADNIŠTVO U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU MIRO RADALJ 2016 978-953-169-350-9 136,00 kn
KAKO SAM POSTAO I OSTAO MATEMATIČAR Sibe Mardešić 2016 978-953-169-347-9 210,00 kn
VILE S UČKE Evelina Rudan 2016 978-953-169-269-4 250,00 kn
POEZIJA JE SVE ŠTO SE MIČE NICANOR PARRA - Izabrala i prevela MIRJANA POLIĆ BOBIĆ 2016 978-953-169-282-3 180,00 kn
ESHATOLOŠKE VIZIJE U HRVATSKOGLAGOLJSKOJ KNJIŽEVNOSTI Marija-Ana Dürrigl 2016 978-953-169-317-2 160,00 kn
VIZIJA I STVARNOST Uredile Daniela Živković, Tatjana Nebesny 2016 978-953-169-344-8 160,00 kn
OSNOVNE GOVORNE SITUACIJE Neda Pintarić 2016 978-953-169-257-1 136,00 kn
HRVATSKA KULTURA U UČENJU STRANOG JEZIKA Gloria Vickov 2016 978-953-169-346-2 160,00 kn
GRAMMAR WORKBOOK FOR CONTEMPORARY ENGLISH LANGUAGE 1 Ivana Bašić, Marko Majerović, Marina Zubak Pivarski 2016 978-953-169-324-0 130,00 kn
TEATROLOŠKI OGLEDI Ivan J.Bošković 2016 978-953-169-319-6 147,00 kn
PODUZETNIŠTVO U KREATIVNIM INDUSTRIJAMA Simona Goldstein 2016 978-953-169-276-2 130,00 kn
„JEZIK MISALA HRUACKOGA“ urednik Mateo Žagar 2015 978-953-169-322-6 157,00 kn
KIŠOBRAN U NEBU Višnja Machiedo 2015 978-953-169-340-0 105,00 kn
JEZIK MEDIJA NEKADA I SADA uredila Vlasta Rišner 2016 978-953-169-321-9 157,00 kn
Strategija rješavanja poteškoća u komunikaciji na stranom jeziku Mirjana Matea Kovač, Nina Sirković 2015 978-953-169-312-7 150,00 kn
POVIJESNA MORFOLOGIJA HRVATSKOGA JEZIKA Martina Kuzmić, Boris Kuzmić 2015 978-953-169-320-2 156,00 kn
MEDIJ, KULTURA, NACIJA Suzana Coha 2015 978-953-169-243-4 315,00 kn
VOJNI PROSTORI U HRVATSKOJ Kruno Kardov 2015 978-953-169-284-7 156,00 kn
GIONO, ROMAN, PHILOSOPHIE Daniela Ćurko 2015 978-953-169-271-1 157,00 kn
PRAVOPISNA NORMA Tomislav Ćužić 2015 978-953-169-288-5 153,00 kn
DRUŠTVENA ULOGA I IDENTITET ORUŽANIH SNAGA RH Petra Rodik 2015 978-953-169-296-0 186,00 kn
GEOMORFOLOŠKA OBILJEŽJA ZAVALE IMOTSKOG POLJA I PODGORJA BIOKOVA Slaven Zdilar 2015 978-953-169-314-1 250,00 kn
VRBNIK - grad ljudi i spomenici Marijan Bradanović 2015 978-953-169-313-4 175,00 kn
KNJIŽNIČARSKE KOMPETENCIJE -pogled na razvoj profesije Dijana Machala 2015 978-953-169-292-2 175,00 kn
KNJIŽEVNOST RANOG NOVOVJEKOVLJA U BOKI KOTORSKOJ Viktorija Franić Tomić, Slobodan Prosperov Novak 2015 978-953-169-272-4 185,00 kn
KALIFORNIJSKI ZAPISI OCA FERDINANDA KONŠČAKA IZ DRUŽBE ISUSOVE Mirjana Polić Bobić 2015 978-953-169-283-0 185,00 kn
TUĐMANOV ARHIV urednik Miroslav Tuđman 2015 978-953-169-307-3 900,00 kn
TEZAURUSNI PORTRET ČOVJEČJEGA TIJELA Anja Nikolić-Hoyt 2014 978-953-169-275-5 150,00 kn
GLAGOLJAŠKA MUKA KRISTOVA Antonija Zaradija Kiš, Mateo Žagar 2014 978-953-169-279-3 150,00 kn
KULTURA U DOBA MREŽA Biserka Cvjetičanin 2014 978-953-169-297-7 165,00 kn
HRVATSKI CRKVENOSLAVENSKI JEZIK S.Gadžijeva, A.Kovačević, M.Mihaljević, S.Požar, J.Reinhart, M.Šimić, J.Vince 2014 978-953-169-289-2 250,00 kn
NA PUTU DO NAGLASNE NORME Blaženka Martinović 2014 978-953-169-265-6 150,00 kn
JEZIK REKLAMA Diana Stolac, Anastazija Vlastelić 2014 978-953-169-267-0 180,00 kn