Hrvatski jezik

Knjiga
130,00 kn

SINTAKTIČKA NEGACIJA

Usporedna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku

IVA NAZALEVIĆ ČUČEVIĆ

Knjiga
150,00 kn

PRIJEDLOZI U HRVATSKOME JEZIKU

Značenje, prostorni odnosi i konceptualizacija

Darko Matovac

Knjiga
186,00 kn

LINGVOKULTUROLOGIJA I ZOONIMSKA FRAZEOLOGIJA

Branka Barčot

Knjiga
136,00 kn

RJEČNIK PODGAJAČKOGA GOVORA

MARIJA ZNIKA

Knjiga
100,00 kn

Ofičje Blažene Djeve Marije i Petnaest molitava Svete Bridžite

Uredili Mateo Žagar

Ivan Ferenčak

Knjiga
150,00 kn

IZVORI I RUKAVCI

Stjepan Damjanović

Knjiga
185,00 kn

ZAJEDNIČKA POVIJEST HRVATSKIH NARJEČJA - 2. Morfologija

Iva Lukežić

Knjiga
Rasprodano

TERMINOLOŠKI PRIRUČNIK

Milica Mihaljević

Knjiga
30,00 kn

STRANO TIJELO PRIPOVIJESTI

Vladimir Biti

Knjiga
150,00 kn

STARI PISCI I NJIHOVE POETIKE

Dunja Fališevac

Knjiga
150,00 kn

SINONIMIJA I SINONIMIČNOST U HRVATSKOME JEZIKU

Bernardina Petrović

Knjiga
40,00 kn

RJEČNIK RAZLIKA IZMEĐU HRVATSKOGA I SRPSKOGA JEZIKA

Vladimir Brodnjak

Knjiga
Rasprodano

RIJEČI NA GRANICI PUNOZNAČNOSTI

Snježana Kodrić

Knjiga
10,00 kn

LANGUAGE AND LANGUAGE COMMUNICATION BARRIERS

Melita Kovačević

Knjiga
150,00 kn

KONCEPTUALNA LEKSIKOGRAFIJA

Anja Nikolić-Hoyt

Knjiga
Rasprodano

KAKO SE NA HRVATSKOME KAŽE WWW

Milica Mihaljević

Knjiga
Rasprodano

JEZIK, GOVOR I SPOZNAJA

Ljubešić

Stančić

Knjiga
130,00 kn

INTERNET - POSLIJE ODUŠEVLJENJA

Đurđica Težak

Knjiga
150,00 kn

IZ TRIJU STOLJEĆA HRVATSKOG STANDARNOG JEZIKA - II prošireno izdanje

Marko Samardžija

Knjiga
130,00 kn

HRVATSKI U ZAGRADAMA

Globalizacijske jezične stranputice

Nives Opačić

Knjiga
150,00 kn

HRVATSKI KAO DRUGI I STRANI JEZIK

Zrinka Jelaska

i suradnici

Knjiga
280,00 kn

HRVATSKI JEZIK, PRAVOPIS I JEZIČNA POLITIKA U NDH

Marko Samardžija

Knjiga
130,00 kn

HRVATSKI JEZIČNI PUTOKAZI

Od razdraganosti preko straha do ravnodušnosti

Nives Opačić

Knjiga
Rasprodano

FONOLOŠKI OPISI HRVATSKOGA JEZIKA

Glasovi, slogovi i naglasci

Zrinka Jelaska

Knjiga
Rasprodano

HRVATSKA SKLADNJA

II. izdanje

Ivo Pranjković

Knjiga
130,00 kn

CROATIAN GRAMMAR

Vinko Grubišić

Knjiga
60,00 kn

HRVATSKI ZA POČETNIKE 1

CD izdanje

Sanda Lucija Udier

Dinka Pasini

Milvia Gulešić-Machata

Marica Čilaš-Mikulić

Knjiga
70,00 kn

HRVATSKI ZA POČETNIKE 1

Vježbenica i gramatički pregled, II dopunjeno izdanje

Sanda Lucija Udier

Dinka Pasini

Milvia Gulešić-Machata

Marica Čilaš-Mikulić

Knjiga
200,00 kn

HRVATSKI ZA POČETNIKE 1

Udžbenik i riječnik - V izdanje

Sanda Lucija Udier

Dinka Pasini

Milvia Gulešić-Machata

Marica Čilaš-Mikulić

Knjiga
130,00 kn

FRANJEVAČKO SPISATELJSTVO NA HRVATSKOME JEZIKU

Ivo Pranjković

Knjiga
280,00 kn

ONOMASTIČKE TEME

Živko Bjelanović

Knjiga
130,00 kn

SPLITSKE TEME

Kroatističke književno-povijesne teme

Ivan J.Bošković

Knjiga
130,00 kn

HRVATSKO MODNO - ODJEVNO NAZIVLJE

Jezična analiza modnih časopisa od 1918.-1941.

Vlatka Štimac

Knjiga
100,00 kn

TEMATOLOŠKI OGLEDI

Davor Dukić

Knjiga
150,00 kn

ANTONIMIJA U HRVATSKOME JEZIKU

Semantički, tvorbeni i sintatički opis

Ljiljana Šarić

Knjiga
130,00 kn

PETNAEST RIJEČI

Pavao Pavličić

Knjiga
150,00 kn

POETIKA UMA

Osvajanje, propitivanje i spašavanje značenja

Marina Biti

Danijela Marot Kiš

Knjiga
130,00 kn

IZMEĐU REDAKA

Studije o tekstu i diskursu

Lada Badurina

Knjiga
50,00 kn

FOUND IN TRANSLATION

Teacher's book

Mirna Bratulić

Knjiga
250,00 kn

FOUND IN TRANSLATION

Handbook with Exercises

Mirna Bratulić

Knjiga
130,00 kn

GLAGOLI GOVORENJA

Kognitivni modeli i jezična uporaba

Nina Tuđman Vuković

Knjiga
150,00 kn

NORMATIVNOST I VIŠEFUNKCIONALNOST U HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU

Anđela Frančić

Lana Hudeček

Milica Mihaljević

Knjiga
50,00 kn

GLAGOLJIČNA I ĆIRILIČNA TABLA ZA DICU

Stjepan Damjanović

Knjiga
130,00 kn

ČTI RAZUMNO I LIPO

Ogledi o hrvatskoglagoljskoj i srednjovjekovnoj književnosti

Marija-Ana Dürrigl

Knjiga
150,00 kn

TISUĆLJEĆE HRVATSKOGA GLAGOLJAŠTVA

Eduard Hercigonja

Knjiga
120,00 kn

JAZIK HORVATSKI

Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova

Anđela Frančić

Boris Kuzmić

Knjiga
70,00 kn

STAROSLAVENSKI JEZIK

V. izdanje

Stjepan Damjanović

Knjiga
157,00 kn

„JEZIK MISALA HRUACKOGA“

Studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.)

urednik Mateo Žagar

Knjiga
156,00 kn

POVIJESNA MORFOLOGIJA HRVATSKOGA JEZIKA

Martina Kuzmić

Boris Kuzmić

Knjiga
157,00 kn

GIONO, ROMAN, PHILOSOPHIE

L’intertextualité nietzschéenne dans l’oeuvre romanesque de Jean Giono

Daniela Ćurko

Knjiga
153,00 kn

PRAVOPISNA NORMA

Teorijsko-metodološki problemi hrvatske pravopisne norme

Tomislav Ćužić

Knjiga
185,00 kn

KNJIŽEVNOST RANOG NOVOVJEKOVLJA U BOKI KOTORSKOJ

Viktorija Franić Tomić

Slobodan Prosperov Novak

Knjiga
150,00 kn

TEZAURUSNI PORTRET ČOVJEČJEGA TIJELA

Anja Nikolić-Hoyt

Knjiga
150,00 kn

GLAGOLJAŠKA MUKA KRISTOVA

odabrane kulturološke - filološke studije

Antonija Zaradija Kiš

Mateo Žagar

Knjiga
250,00 kn

HRVATSKI CRKVENOSLAVENSKI JEZIK

S.Gadžijeva

A.Kovačević

M.Mihaljević

S.Požar

J.Reinhart

M.Šimić

J.Vince

Knjiga
150,00 kn

NA PUTU DO NAGLASNE NORME

oprimjereno imenicama

Blaženka Martinović

Knjiga
130,00 kn

ČLAN U ENGLESKOME I GOVORNICI HRVATSKOGA

Lovorka Zergollern-Miletić

Knjiga
155,00 kn

NOVI JEZIČNI PUTOKAZI

Hrvatski na raskrižjima

Nives Opačić

Knjiga
165,00 kn

PJESNI SLANE

Satirički spjevovi Antuna Gleđevića

Lahorka Plejić Poje

Knjiga
185,00 kn

JEZIK NA POZORNICI

Ana Kodrić

Knjiga
265,00 kn

JEZIČNO KALKIRANJE U TEORIJI I PRAKSI

Prilog lingvistici jezičnih dodira

Marija Turk

Knjiga
157,00 kn

NEGACIJA U JEZIKU

Kontrastivna analiza negacije u engleskome i hrvatskome jeziku

Irena Zovko Dinković

Knjiga
150,00 kn

MORFONOLOGIJA PREZENTSKE PARADIGME U HRVATSKOME CRKVENOSLAVENSKOM JEZIKU

Sofija Gadžijeva

Knjiga
130,00 kn

HRVATSKI NI U ZAGRADAMA

Globalizacijska jezična teturanja

Nives Opačić

Knjiga
150,00 kn

IZMEĐU JAVNOSTI I PRIVATNOSTI

Knjižnice u vremenu e-knjige

Aleksandra Horvat

Daniela Živković

Knjiga
150,00 kn

JEZIK HRVATSKOGLAGOLJSKIH PAZINSKIH FRAGMENATA

Milan Mihaljević

Jasna Vince

Knjiga
150,00 kn

OD RAČUNALNOGA ŽARGONA DO RAČUNALNOGA NAZIVLJA

Antun Halonja

Milan Mihaljević

Knjiga
150,00 kn

TRANSFER

Zbornik radova o transferima u kulturi

uredila Jasmina Vojvodić

Knjiga
150,00 kn

ZAJEDNIČKA POVIJEST HRVATSKIH NARJEČJA - 1. Fonologija

Iva Lukežić

Knjiga
130,00 kn

ELEKTROFORETSKE TEHNIKE ISTRAŽIVANJA PROTEINA

B.Balen

D.Pavoković

P.Peharec Štefanić

M.Krsnik-Rasol

Knjiga
150,00 kn

ŽIVOTINJSKI SVIJET U HRVATSKOJ I POLJSKOJ FRAZEOLOGIJI I.

Ivana Vidović Bolt