Nova izdanja

Knjiga
205,00 kn

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Vjeran Mlinarić

Knjiga
250,00 kn

MATIJA DIVKOVIĆ I KULTURA PISANE RIJEČI 2

ZBORNIK RADOVA SA ZNANSTVENOG SKUPA

Urednici D. Grmača

M. Horvat

M.Karamatić

Knjiga
149,00 kn

OSNOVE TEORIJE FILMA

Ante Peterlić

Knjiga
130,00 kn

IZMEĐU DVIJE POZORNICE

Slovačka drama i kazalište te hrvatsko-slovačke kazališne veze

ZRINKA SRTIČEVIĆ-KOVAČEVIĆ

Knjiga
150,00 kn

OD ARHEOLOGIJE DO POLITIKE

Moji razgovori s medijima (1981.-2010.)

Vesna Girardi Jurkić

Knjiga
140,00 kn

KAD JE STAO SVIJET

DORA DELBIANCO

Knjiga
136,00 kn

KONTEKSTI ČITANJA

razumijevanje i sociokulturno znanje

ANA ĆAVAR

Knjiga
140,00 kn

PRIPOVJEDNA (NE)MOĆ SJEĆANJA

Analiza književnog djela Meše Selimovića

IVAN MAJIĆ

Knjiga
136,00 kn

POLITIKA PREVOĐENJA

O hrvatskim prijevodima talijanske proze

Iva Grgić Maroević

Knjiga
200,00 kn

DRUGA STRANA RUBIKONA

Politička strategija Alije Izetbegovića

Miroslav Tuđman

Knjiga
220,00 kn

MEANDRIMA HRVATSKOGA GLAGOLJAŠTVA

Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu

Uredili Tanja Kuštović

Mateo Žagar

Knjiga
186,00 kn

KUĆA OD KNJIGA

Zbornik radova povodom 70. rođendana Pavla Pavličića

Urednica CVIJETA PAVLOVIĆ

Knjiga
185,00 kn

O NAKLADNIŠTVU IZNUTRA

Giles Clark

Angus Phillips

Knjiga
130,00 kn

SINTAKTIČKA NEGACIJA

Usporedna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku

IVA NAZALEVIĆ ČUČEVIĆ

Knjiga
186,00 kn

OTOCI OTOKA HVARA

ANA PERINIĆ LEWIS

Knjiga
156,00 kn

UVOD U ANALIZU DRUŠTVENIH MREŽA

Koautorstvo znanstvenika iz triju polja društvenih znanosti od 1992. do 2012.

Srebrenka Letina

Knjiga
136,00 kn

REBUSI PROŠLOSTI, IZAZOVI SADAŠNJOSTI

Rasprave o suvremenome slovenskom romanu

IVANA LATKOVIĆ

Knjiga
150,00 kn

PRIJEDLOZI U HRVATSKOME JEZIKU

Značenje, prostorni odnosi i konceptualizacija

Darko Matovac

Knjiga
186,00 kn

LINGVOKULTUROLOGIJA I ZOONIMSKA FRAZEOLOGIJA

Branka Barčot

Knjiga
136,00 kn

RJEČNIK PODGAJAČKOGA GOVORA

MARIJA ZNIKA

Knjiga
150,00 kn

REGULATION AND PROTECTION OF WATER

Ivan Šimunić

Knjiga
136,00 kn

RUSKA ŽENSKA AUTOBIOGRAFIJA: OSOBNO I JAVNO

ADRIJANA VIDIĆ

Knjiga
100,00 kn

Ofičje Blažene Djeve Marije i Petnaest molitava Svete Bridžite

Uredili Mateo Žagar

Ivan Ferenčak

Knjiga
150,00 kn

IZVORI I RUKAVCI

Stjepan Damjanović

Knjiga
250,00 kn

OPERATIVNI PODSJETNIK ZA KRIMINALISTE

(svih rangova i stručnih profila)

Duško Modly

Gordan Mršić

Knjiga
220,00 kn

NOVA POST VETERA COEPIT

Ikonografija prve kršćanske umjetnosti

Dino Milinović

Knjiga
150,00 kn

PRIRUČNIK IZ VOĆARSTVA

Građa, svojstva i analize voćnih plodova

Martina Skendrović Babojelić

Goran Fruk

Knjiga
100,00 kn

Pisma iz Belgija i drugih krajeva

Marijana Šundov

Knjiga
136,00 kn

KNJIGA I NAKLADNIŠTVO U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU

MIRO RADALJ

Knjiga
210,00 kn

KAKO SAM POSTAO I OSTAO MATEMATIČAR

Matematička autobiografija

Sibe Mardešić

Knjiga
250,00 kn

VILE S UČKE

ŽANR, KONTEKST, IZVEDBA I NADNARAVNA BIĆA PREDAJA

Evelina Rudan

Knjiga
180,00 kn

POEZIJA JE SVE ŠTO SE MIČE

NICANOR PARRA - Izabrala i prevela MIRJANA POLIĆ BOBIĆ

Knjiga
160,00 kn

ESHATOLOŠKE VIZIJE U HRVATSKOGLAGOLJSKOJ KNJIŽEVNOSTI

Poetičke i žanrovske značajke

Marija-Ana Dürrigl

Knjiga
160,00 kn

VIZIJA I STVARNOST

Zbornik u povodu 40 godina djelovanja Aleksandre Horvat u knjižničarstvu

Uredile Daniela Živković

Tatjana Nebesny

Knjiga
136,00 kn

OSNOVNE GOVORNE SITUACIJE

PODSTAWOWE SYTUACJE MÓWIENIA

Neda Pintarić

Knjiga
160,00 kn

HRVATSKA KULTURA U UČENJU STRANOG JEZIKA

Gloria Vickov

Knjiga
130,00 kn

GRAMMAR WORKBOOK FOR CONTEMPORARY ENGLISH LANGUAGE 1

Ivana Bašić

Marko Majerović

Marina Zubak Pivarski

Knjiga
147,00 kn

TEATROLOŠKI OGLEDI

Prilozi povijesti hrvatske drame i kazališta

Ivan J.Bošković

Knjiga
130,00 kn

PODUZETNIŠTVO U KREATIVNIM INDUSTRIJAMA

Simona Goldstein

Knjiga
157,00 kn

„JEZIK MISALA HRUACKOGA“

Studije o jeziku Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.)

urednik Mateo Žagar

Knjiga
105,00 kn

KIŠOBRAN U NEBU

Višnja Machiedo

Knjiga
157,00 kn

JEZIK MEDIJA NEKADA I SADA

Zbornik radova

uredila Vlasta Rišner

Knjiga
150,00 kn

Strategija rješavanja poteškoća u komunikaciji na stranom jeziku

Mirjana Matea Kovač

Nina Sirković

Knjiga
156,00 kn

POVIJESNA MORFOLOGIJA HRVATSKOGA JEZIKA

Martina Kuzmić

Boris Kuzmić

Knjiga
315,00 kn

MEDIJ, KULTURA, NACIJA

Poetika i politika Gajeve Danice

Suzana Coha

Knjiga
156,00 kn

VOJNI PROSTORI U HRVATSKOJ

Kruno Kardov

Knjiga
157,00 kn

GIONO, ROMAN, PHILOSOPHIE

L’intertextualité nietzschéenne dans l’oeuvre romanesque de Jean Giono

Daniela Ćurko

Knjiga
153,00 kn

PRAVOPISNA NORMA

Teorijsko-metodološki problemi hrvatske pravopisne norme

Tomislav Ćužić

Knjiga
186,00 kn

DRUŠTVENA ULOGA I IDENTITET ORUŽANIH SNAGA RH

Analiza diskursa o OS RH 1991.-2008

Petra Rodik

Knjiga
250,00 kn

GEOMORFOLOŠKA OBILJEŽJA ZAVALE IMOTSKOG POLJA I PODGORJA BIOKOVA

Slaven Zdilar

Knjiga
175,00 kn

VRBNIK - grad ljudi i spomenici

Marijan Bradanović

Knjiga
175,00 kn

KNJIŽNIČARSKE KOMPETENCIJE -pogled na razvoj profesije

Dijana Machala

Knjiga
185,00 kn

KNJIŽEVNOST RANOG NOVOVJEKOVLJA U BOKI KOTORSKOJ

Viktorija Franić Tomić

Slobodan Prosperov Novak

Knjiga
185,00 kn

KALIFORNIJSKI ZAPISI OCA FERDINANDA KONŠČAKA IZ DRUŽBE ISUSOVE

Mirjana Polić Bobić

Knjiga
900,00 kn

TUĐMANOV ARHIV

Korespondencija predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana od 1990. do 1999. godine

urednik Miroslav Tuđman

Knjiga
150,00 kn

TEZAURUSNI PORTRET ČOVJEČJEGA TIJELA

Anja Nikolić-Hoyt

Knjiga
150,00 kn

GLAGOLJAŠKA MUKA KRISTOVA

odabrane kulturološke - filološke studije

Antonija Zaradija Kiš

Mateo Žagar

Knjiga
165,00 kn

KULTURA U DOBA MREŽA

Biserka Cvjetičanin

Knjiga
250,00 kn

HRVATSKI CRKVENOSLAVENSKI JEZIK

S.Gadžijeva

A.Kovačević

M.Mihaljević

S.Požar

J.Reinhart

M.Šimić

J.Vince

Knjiga
150,00 kn

NA PUTU DO NAGLASNE NORME

oprimjereno imenicama

Blaženka Martinović

Knjiga
180,00 kn

JEZIK REKLAMA

Diana Stolac

Anastazija Vlastelić